Pakelkime taures už tikrus vyrus!
Bet ne už senbernius – jie niekada neves.
Ir ne už išsiskyrusius – jie buvo blogi vyrai.
O pakelkime taures už vedusius vyrus – jie nepamiršta savo žmonų ir myli jas,
O juos myli žmonos ir uošvės, o taip pat ir likusi visuomenė.