Temos: Palinkėjimai, Sveikinimai

Sveikinimas įstaigos įkūrimo sukakties proga

Nuoširdžiai sveikinu Jus su mūsų įstaigos įsikūrimo sukaktimi. Jums teko laimė dalyvauti prieštaringame, reikalaujančiame idėjų, kruopštaus darbo ir sąžiningumo jos kūrimo procese. Dėkoju už prasmingą darbą, linkiu ištvermės ir kūrybiškumo, didelės asmeninės laimės.