Archyvas ‘Jubiliejiniai tostai

Pakelkime taures už tikrus vyrus! Bet ne už senbernius – jie niekada neves. Ir ne už išsiskyrusius – jie buvo blogi vyrai. O pakelkime taures už vedusius vyrus – jie nepamiršta savo žmonų ir myli jas, O juos myli žmonos ir uošvės, o...

Linkėkime vienas kitam gero. Viskas gryžta atgal. Atsargiai ir atsakingai priiminėkime sprendimus. Viskas turi savo kainą. Mylėkime savo tėvus. Auginame savo vaikus, jie seks mūsų pavyzdžiu. Pamilkime tylą. Tada išgirsime tikruosius savo...

Kuo skiriasi realybė nuo pasakos? Pasaka - kai jaunikaitis veda varlę, o ji po vestuvių tampa karalaite. Realybė - kai veda karalaitę, o paaiškėja, jog ji lovoje besanti šalta varlė. Pakelkime taures už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus...

Keliu aš taurę už grožį tų žiedų, Kuriuos lemtis jaunyste pavadino, Kad jie nevystų žodžiuose dainų, Išliekančių svaigesnėmis už vyną.

Sakyti tostą malonu, Kai šitiek vyrų ir žmonų Gražiai susėdę poromis, Ir vyrai žvilgsniais renka mis. Ak, tikrą žavesį pamatę, Jie skelbia Mis - JUBILIATĘ!

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koksai jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

Garbingo amžiaus jubiliejus - Vainikas metų praeities, Kur rasi smilgų ir lelijų. Tokia pusiausvyra lemties, Kad pilką dieną šventė keičia, O ją - sunki darbų našta... Branginki, vertinki ir džiaukis Dalia, kuri vien tau skirta.

Pamirški pilką vargą, Vien džiaugsmą prisimink, Auksinį jubiliejų Svajonėm apipink. Pažvelk, kaip storą ledą Įveiks veržli srovė... Iš naujo skrydžiui renkis, Tau prieš akis erdvė.

Už tai, kas buvo ir dar bus, Už ateities miražą ! Gražias dienas! Gerus draugus! Už viltį ir už drąsą!

Linkim Jums tik beribės sveikatos Metų niekad nereikia skaičiuot, Tegul liejasi taurės šampano! Ir lai muzika šiandien Jums gros!

Jau ketvirtį amžiaus nuėjot kartu, Jau ketvirtis amžiaus taip metų greitų, Tik vakar, atrodo, vestuvės skambėjo O štai, Jubiliejus sidabro atėjo. Mes linkim Sėkmės ir skalsos namuose, Gyventi sveikatoj, Nelūžti dvasia, Jei šiandien atžymim...

...Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50-tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas... Plačiau…