Archyvas ‘Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, Atsirakink širdį... Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi ir skuba pas Tave... Su Vardadieniu drauguži ;)

Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas aš ateinu Su paprasčiausias žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasaulyje, kurio pamiršt niekaip negaliu..

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje… Būkite laimingi! Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį paparčiai tik Jums pražįsta stebuklingais žiedais.. Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos, kuo didžiausios laimės linkiu Jums Joninių proga!

Už mūsų gerą draugą Antaną, Mes pakelkim tostą gerą. Būki sveikas ir laimingas, Gražus, linksmas ir turtingas ...papildomai(ilgesnė pabaiga)... Neužmiršk senų draugų, Ir išgerk su jais kartu.

Vos pamačius ponią Antaniną, Tuoj saldus pavydas ima: Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras, Neatsispiria joks vyras.

Be linksmuolės, be Janinos Būtų nykios vakaronės. Sveikina tave linksmai Visos draugės ir draugai.

Sveikinu tave su Joninėmis, su ilgiausia vasaros diena, Su pirmuoju paparčio žiedu ir su tavo vardo diena!

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje… Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

Meilės tau gardžios kaip šokoladas, Sėkmės lipnios kaip marmeladas. Karjeros iki debesų, Sveikatos, laimės, pinigų. Su likimu kontrakto gero, Su angelais gerų kontaktų. Gerų draugų daugiau nei pirštų, Kad mylimieji nepamirštų. Svajonių...

Lai tavo vardą pagarba lydės, - Kaip žmogų lydi amžinas šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į saulę. Tegu jis naktį švyturiu...

Tą vardadienio rytą saulėtą, lai pasveikins lakštučių balsai, aš vainiko nunešt negalėsiu, lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.

Teišaušta laimingas vardadienio rytas, atnešantis tau laimę ir džiaugsmą! Linkiu geros sveikatos ir sekmės darbe.

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasauly, kurio pamiršt niekaip negaliu..