Archyvas ‘Romantiški sveikinimai

Skriskit mūsų paukšteliai, Skriskit mūsų vaikai. Mes su virpančiom rankom Atversim Jums langus. Nežabotasis žirgas, Skrieja vėjo takais, Neša gėrį ir blogį Į gyvenimo dangų.

Slenka palei upę rūkas Tarsi baltas pienės pūkas, Tarsi pasakos močiutės Lengvos, spindinčios, švelnutės... Susupa berželį baltą Ir eglaitėms vis po paltą. Seną gluosnį užliūliuoja, Žemę kamuoliais užkloja. Ak, smagu tą...

Karnavalinė meilės naktis, Šokiai kaukių – veidų paslėptų. Tirpsta nemigoj sapno pilis... Tarp vaiduoklių – žmonių – aš ir Tu. Mes abu pasimetę minioj Vėl ieškom viens kito akių... Šurmuly kaukių baliaus liks tuoj – Tik...

Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami, Audrina protą kančia maloni. Žavesį keičia sunkus liūdesys, – Jeigu tu myli, laimingas esi. J. V. Gėtė.

Jei namiškiai su mūs dovanom pakeliui nepaklydo, Jeigu draugo žodžiai geri pro ausis nepraslydo, Jei laiku parėjai, pasitinka namai Ir ateina kaimynas su dideliu buteliu vyno, Tai žinai mes Kalėdas sutikom gerai.

Siaučia pūgos takais, Šoka vėtros vėl tango Ir lediniais žiedais Puošia šventinį langą. Lyg sudužę stiklai Ledas krenta varvekliais – Krištoliniai žiedai – Laimėj spindinčios akys.

Gėlėta ateitis giliai dar žemėj miega, Bet tiek nedaug beliko sapnui atsibust. Tegu už seno slenksčio viskas pasilieka! Sparnuotam Naujų žirgui norisi paklust. Kalėdos greit praeina ir Naujieji metai – Taip ir gyvenam žemėj laimės...

Skruostai dega nuo žvilgsnio, Nuo spindesio žaislų – Koks dabar aš laimingas, Laimingas vėl esu! Naujametinę dovaną Prie eglės suradau, Bet tik dvyliktą valandą Kaukę nuimsiu tik Tau.

Gražūs, spalvoti drugelio sparnai Tai lyg svajonė, pakilus aukštai Pagauk tą drugelį ir laikyk, - privalai Nes tavo svjonė tokia pat juk - trapi Dažnai mes pamirštam svajones savas, Nes kančios ir skausmas užgožia spalvas Bet širdy jos...

Ei, pasakyk, kur dingo sapnai? Gal tu žinai? Man buvo taip blogai.. Košmarus sapnavau juodom spalvom O tai tas pats, kas nematyti pasaulio dienom Gimsiu iš naujo, skrisiu į saulę Duoki man ranką, skriskim kartu, mano drauge Atsisėdę ant stogo...

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir jį tik pats surast gali. Sunku , oi būna!Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip...

Skausmas beldžiasi į širdį, niekas manęs nebegirdi. Sielą užplūdo tamsa, dingo kažkur šiluma. Noriu išnykti, pradingti, nieko neprisiminti. Kas buvo visai nesvarbu, likim draugais mes abu...

Meilė suteikia vilties Ir tiems, kas tikės – Ji laukti padės. Nėra jokios kliūties visatos erdvėj, Jei lemta abiems gyvent ir mylėt.   Be Tavęs nėra prasmės – Gyvent negaliu Be žodžių švelnių. Nereikia mums prisiekt,...

Aš Tavo meilėj išsimaudžiau, Aš įbridau į Tavo jausmą. Lietus į langą tyliai beldžias – Girdžiu maldaujantį jo balsą.   Ėmiau aš meilę trupinėliais, Akimirkom trumpom džiaugiausi. Tavęs ieškojau rudenėjant – Iš...

Baltą mėnesieną aš menu dažnai, Kai svajonę savo Tu man pasakei... Mes į paukščių taką nunešėm sapnus Ir danguj sutikom meilę mūs dviejų...   Štai ant balto tilto stovi du vaikai Iš svajonių miesto mudviejų veidais. Net...