Archyvas ‘Kalėdiniai sveikinimai

Gerbiamas Kliente, Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime. Sveikiname Jus artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. "pakeisti...

Po eglute linkim Jums rasti Pačių brangiausių dovanų: Jėgų pradėtus darbus tęsti, Stiprybės, polėkių, svajų, Sveikatos taurę pilnutėlę, Naujų minčių, skambių dainų, Ir įkvėpimo kibirkštėlę, Ir šypsenų – švelnių, šviesių...

Tie metai gražiausi gyvenime, Kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo, Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Tebūna artėjančios šventės Malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų sūkury, Ramaus susimąstymo...

Gerbiami klientai, Tegul Šv. Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų namuose, tegul Naujieji, įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia! "pakeisti imones vardu" kolektyvas

Mieli bičiuliai, siunčiu didžiausius linkėjimus artėjančių švenčių proga! Gražių ir ramių Šv. Kalėdų artimiausių žmonių apsuptyje. Taikos ir sėkmės Naujaisiais - 2015-aisiais - Metais kiekvienam! Solidariai, "vardas pavarde"

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus ateinančiais metus. Lai Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė. Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingų darbų metai. ...

Telydi Jus pelningos idėjos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai. Sėkmės žengiant į Naujuosius 2015- uosius metus!

Sveikiname Jus artėjančių švenčių proga ir dėkojame už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą mumis. Tegul prasminga ir sėkminga veikla, naujos galimybės ir idėjos lydi Jus ateinančius metus.

Kai suskambės kalėdiniai varpai Ir pasakose pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai Ir kils dar noras žemėje pabūti. Tegul ištirps žvakučių liepsnose Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas, Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose...

Mieli Bendražygiai/kolegos/draugai, Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų, Jūsų šeimas ir artimuosius sulaukus šv. Kalėdų. Tegul šios šventės būna ramaus ir šviesaus susimąstymo akimirka, lai jos būna viltingas atokvėpis po Jūsų...

Tegul Naujieji metai būna nušviesti šypsenų - gyvenimo, saulės, žmonių šypsenų...

Linkiu po eglutės žaliuoju sparnu Gerumą ir Meilę surast dovanų...

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami - daug atima. Horacijus Lai stebuklinga Naujųjų metų laukimo nuotaika įkvepia viltį, jog jų atsinešta laimės kraitė bus turtingesnė!

Susikaupę Šv. Kalėdų rimty, laukdami Naujųjų metų pamąstykime, jog visagalis laikas ir yra ta medžiaga, iš kurios padarytas gyvenimas; dar labiau džiaukimės kiekviena išaušusio diena ir melskime lemtį pripildyti ją tik gražių ir...

Tegul šv. Kalėdos subrandina Tavo širdyje tvirtą tikėjimą, kad prireikus pajėgsi išsklaidyti juodžiausius negandų debesis ir atrasi už jų skaisčiai šviečiančią saulę...