Temos: Meilės žodžiai, Mintys

Mintys

Tą vakarą, tamsų vakarą,
Kai lijo už lango lietus,
Širdyje nerimo audra
Ir artėjo sapnas tamsus.

Tą vakarą, toli horizonte
Sužibo ugnelė skaisti,
Tą akimirką kažkas pašnibždėjo,
Jog tu ten esi.

Ugnelė žibėjo per lietų,
Neužgeso nuo vėjų žvarbių,
Ugnelė lyg sakė man vienai
Jis neužmiršo tavo akių.

Bet vieną ramią ir šiltą naktį,
Kai žvaigždės rymojo danguj.
Ugnelė staigiai užgeso,
Palikdama vien tuštumą tolumoj.