Temos: Meilės žodžiai

Meilės žodžiai

Ką tu jauti kai aš su tavimi esu
Kai saulė dingsta už didelių namų
Kai nusidažo viskas raudonai
Ir rodos, kad tai tęsis amžinai..
Meilę..?
Ką tu jauti pramerkusi akis ryte
Kai pirmas noras būna apkabint mane
Ir prispaudus prie savo širdies
Tikėt, kad visa tai yra išties..
Meilę..?
Ką tu jauti kai eidama gatve
Minioj veidų matai tiktai mane
Nori tikėt, kad aš kažkur šalia esu
Kad tuoj prieisiu ir mes būsime kartu..
Meilę..?
Ką tu jauti kai užmerkusi akis
Matai mane ir ima plakt stipriau širdis
Kai negali daugiau apie nieką galvoti
Kai negali daugiau nieko sapnuoti..
Meilę..?
Aš nežinau kaip tą jausmą pavadinti
Gal geriau ateik ir leisk tave man apkabinti..
Nereikia šiam jausmui jokių vardų
Tiesiog būki su manim kartu..