Temos: Išleistuvių sveikinimai, Palinkėjimai, Sveikinimai

Linkėjimas pasiekti tikslą

Aš linkiu išeit į gyvenimą gražų

Nors vėtros kauks, bandys palaužt

Bet eik prie savo tikslo drąsiai,

Kad kryžkelėj netektų kelio klaust.