Temos: Kalėdiniai sveikinimai, Naujametiniai sveikinimai, Profesiniai sveikinimai

Kalėdinis ir naujametis sveikinimas

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose Vilties ugnis
lyg pranašas paguodos.

„pakeisti savo tekstu“
SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS BEI DRAUGUS SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS,
LINKI JUMS NUOSTABIŲ AKIMIRKŲ, RAMYBĖS IR PALAIMOS JŪSŲ ŠIRDYSE.
MEILĖS IR NUOŠIRDUMO. PRISIMINKIME TAI KAS TIKRA, KĄ KASDIENYBĖS RUTINOJE
DAŽNAI PAMIRŠTAME. PER ŠIAS ŠVENTES DALINKIMĖS
NUOŠIRDUMU IR MEILE. PRATURTINKIME SAVO SIELAS IR
DIDŽIAUSIAS DOVANAS ARTIMIESIEMS PALIKIME NE PO EGLUTE, O JŲ ŠIRDYSE…