Temos: Įvairūs tostai

Įvairūs tostai

Turtuolis turėjo penkis vaikučius. Kuriam iš jų paliks visą turtą? Ir nutarė senasis gerai pavaišinti juos. Pažiurėsias, kaip jie atrodo tada, kai liežuvis atsipalaiduoja, kaip apsimetinėjimų uždanga nukrinta. Išgėręs vyriausias vaikaitis nuskubėjo suvesti saskaitų su žmona. Antras vaikaitis sakėsi einas baigti darba. Trečias pradėjo dainuoti Ir šokti. Ketvirtas ėmė įrodinėti, kad jis esąs nuostabiausias ir Protingiausias pasaulyje,? tokiems gyviems paminklai statomi. O jauniausias vaikaitis nuėjo miegoti. Ryta turtuolis pasišaukia vaikaicius ir sako: ?Visi, išskyrus vieną, ėmė klausyti ne proto, o degtinės balso. Ji jums vadovavo. O kaip žinote, degtinė ? blogas vadovas ir Patarėjas. Todėl visą turtą palieku jūsų jauneliui. Tad pakelkime taures ir eime miegoti, kol dar protas nepametė mūsų.