Temos: Įvairūs tostai

Įvairūs tostai

Mokytojas, paaiškines apie karalystes, monarchija, paklause:
-Tai kas yra monarchija?
-Tauta, kuria valdo karalius,-atsake mokinys.
-O kas ja valdytu, jei karalius mirtu?
-Karaliene,- nedvejodamas atsake mokinys.
-O jei mirtu ir karaliene? Kas tada valdytu šali?
Mokinys valandele pagalvojo ir atsake:
-Tada šali valdytu juokdarys.
Pakelkime taures už musu šali, kuria valdo juokdariai