Temos: Įvairūs tostai

Įvairūs tostai

Gatve ėjęs vyras staiga pargriuvo. Matyt, apalpo.
Aplink jį susirinko būrys žmonių. Vienas per kitą
Buvo girdėti šauksmai:
–Greičiau pakvieskite greitąją! Gydytoją!
Garbaus amžiaus poniutė patarė:
–Duokite jam konjako arba degtinės.
–Duokite jam šviežio oro,– siūlė vyras stumdydamas
apspitusius žmones.
–Geriausia šiuo atveju padeda konjakas arba degtinė,–
kartojo moteris.
Staiga apalpėlis atsigaivaliojo ir silpnu balsu tarė:
–Nutilkite, leiskite kalbėti tai protingai moteriškei.
Taigi pakelkime taures už protingą pasiūlymą,
jog padainavus, užkandus verta ir išgerti.