Pagal raktažodį ‘žymių žmonių mintys

„Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes... Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo,...

Visi vaikosi laimę, o laimė bėga iš paskos. Bertolt Brecht

Gera žmona ir nuosava pastogė brangesnė juk už aukso kasyklas. Johann Wolfgang Von Goethe