Pagal raktažodį ‘žodžiai mylimam žmogui

Patikėk, man reikia šito mažo glėbio meilės trupinių: kai tik akys glosto gerumu, kai tik lūpos tyli švelnumu, kai tik mažo glėbio prisilietimu neužmigs visą naktį dalele tave jaučiu.   Patikėk, man reikia mažo skausmo ir mažų...

Iš tuštumos atneša vėjas Melodiją, kurios Kaip kančios Ieškojai – Taip skamba ledas Balandy išeidamas Ir taip skambėjo Baltas klavišas Aną vakarą Tavo palytėtas...  

Tarp medžių didelių, ant mažojo suolelio, Prispaudusi delnais, uždengsiu Tau akis. Priglausim netyčiom kelius prie Tavo kelių Ir lauksiu tylomis, ką lūpos pasakys. Tarp medžių didelių aš suksiuos lyg lapelis – Skraidydama aukštai Tau...

Tu – mano meilės muzika esi, Erdvė, kurią užpildo neregėta laimė. Liepsnoju aš lyg saulė mylimam glėby – Tai jausmas, nepatirtas mūsų meilės. Tu – lyg melodija dangaus šviesi, Tyla, kuri užlieja švelnumu krūtinę. Skrajoju aš...