Pagal raktažodį ‘žodžiai mamai

Mamyte, Mama, Mamyčiuk - Tau tūkstantis gražiausių vardų O šiandien, šį gražų sekmadienio rytą - Tau tūkstančiai pirmūjų žemės žiedų Saujos bučinių, kilimai gražiausių žodžių - vien tik Tau !

Kai aušra kelia rytmečio giesmei paukštelį, Mamos rankos jau pina saulėtas kasas. Spinduliais tarsi saulė ji nušviečia kelią Ir užaugusių širdis vis glosto ranka.   Tarsi žemė motulės glėbys mūs sūpuoja. Baltus plaukus jos...

Brangi Motule, Mes apgaubti Tavos širdies ramybe, Gerumą Tavo semiam mintimis. Tarsi laivai dosnumo vandenyne Mes plaukiam Tavąja viltimi.   Lai neišsenka niekad Tavo meilė, Tyrumo jausmas lieka tarp žmonių. Tu žemiškas klaidas...

Kada Tavęs nėra – Aš žemę motina šaukiu Ir lopšį lyginu su paukščio skrydžiu. Tartum mintis tyra Vedi Tu angelo taku Ir meile amžina visur palydi.   Kada Tavęs nėra – Aš jūrą motina šaukiu Ir dainą lyginu bangų...

Miela Motinėle, Leisk kaltę nusiplaut prie Tavo kojų Ir nusilenkti leisk malda žemai. Juk Tu vaikams esi tikra šventovė, - Kur gėlės auga, saugo angelai.   Apgaubki mūs maldas tauria galybe, Suteiki valios mums sava širdim. Lai...

Tu lyg Angelas ranką virš mūsų ištiesus Į sapnų šiltą glėbį glaudi gerumu. Tave, Mama, per amžius karštai mes mylėsim, Tavo atvaizdą lyja lietus ant langų.   Lyg mažiems Tu mums duonos, kas kartą atrieki – Mes žiūrėsim į...

Nebūk viena! Aš tau linkiu žmonių gausybės. Nebūk šalta – Pavargus kartais nuo teisybės. Kam ta našta? Esi pilna didžios galybės. Sūnaus malda – Nuties tau kelią begalybės.  

Žemę Motulę aš rankomis vėl apkabinsiu, Bėgsiu pas Jūrą Motulę kaskart bangomis, Paukštį pašauksiu ir ilgesį jam išdalinsiu – Neša lai meilę motulei tolyn mintimis.  

Supki, Mama, man iki ryto, Šildyk rankų savųjų glėbiu. Nemylėsiu labiau nieko kito – Vien dėl Tavo bemiegių naktų.   Būki, mama, man Angelas Sargas, Nuo menkiausių sunkumų globok Ir laimingas lai vaikiškas sapnas Tavo...

Mamyte, Tavo akys – tai lyg žibuoklių šlaitas – Žiedais melsvais pražysta akimirkai gamta. Tiek žvilgsnių nieks nematė, kiek mato mažas vaikas Lyg albume vaikystės – žibuoklėse mama.   Žibuoklėm žydi akys ir spindi jų...

Švelnus sniegas baltojoj pūgoj – Tai, motule, nerta Tavo skraistė. Beržo šakos nusvirę šarmoj – Ašarų krištolai takus laistę.   Auksu pintas mažasis lopšys – Tai, motule, gelmė Tavo rankų. Gelsvais lapais Tau medžiuos...