Pagal raktažodį ‘žodžiai draugui

Mano artimas drauge, Tolimas drauge, Jeigu vienodą Troškimą turime – Buk su mumis Rytojaus dangus, Kaip Tavo ir mano Širdies gerumas.  

Prabėgs daug metų nejučia, Praslinks graži jaunystė Atmink mane nors vakare. Ir mudviejų draugystę