Pagal raktažodį ‘žodžiai atminčiai

Gražiausias dienas palikome mokykloje. Ir kai tu paskutinį kartą praeisi pro suolą tada rūpestingai pagalvosi, ar nieko jame nepalikai?

Akimirkai – lūpos, laukiančios pirmojo bučinio. Akimirkai – plevėsuojantys vėjuj plaukai. Nepakartosim daugiau kaip siurprizo to vienintelio žodžio ir gesto. Į upę tą pačią antrąkart neįbrisime. Ir saulė kita kas vakarą gęsta. (A....

Prisimink dienas kartu praleistas, Išpintas džiaugsmo nesėkmių. Prisimink draugus gerus ir keistus, Prisimink ir mane tarpe jų.

Prabėgs daug metų nejučia, Praslinks graži jaunystė Atmink mane nors vakare. Ir mudviejų draugystę

Mes visą praeitį paliksim Gyvenimas sava vaga toliau banguos. Plačiam vieškely dar daug veidų sutiksi Atmink, kad buvome pažįstami ir mes.