Pagal raktažodį ‘Vestuvių jubiliejaus sveikinimai

Albumą seną vartau kasdieną, Menu lyg vakar jungtuvių dieną: Buvai jaunutė, trapi lyg žiedas... Likimą mūsų sujungė Dievas.   Šį jaukų lizdą sparnais sušildę, Mes tarsi paukščiai vaikus auginom. Greit bėgo laikas, vaikai...

Širdis nuo darbų nepavargo Ir žingsnis darnus nesustojo, Nors laimė - išdykėlė paukštė Čia buvo, čia vėl išplasnojo... Išmokote ją privilioti, Gerumą ir viltį pasėję. Pakelkime taurę už gražų Prasmingą šeimos jubiliejų!

Kartą ant bedugnės krašto susitiko erelis ir tigras. Ir pradėjo jie ginčytis, kuris iš jų stipresnis. Erelis ir sako: - Surenkime varžybas. Kas peršoks šią bedugnę, tas ir bus nugalėtojas, vadinasi, ir stipresnis. O nugalėtojas galės...

Rytų išminčius paklausė Osmano: - Kada būna geri santykiai tarp vyro ir žmonos? Osmanas atsakė: - Kai vyras negirdi, ką kalba žmona, o žmona nemato, ką daro vyras... Tad skelbiu tostą už gerus vyro ir žmonos santykius!

Svetimšalis žmogus mieste sutiko vaikiną su mergina ir jų paklausė: - Kaip jūsų kalba pasakyti: „Aš tave myliu"? Vaikinas tylėdamas stipriai apkabino merginą ir tarė: - Štai kaip kalba apie meilę mūsų krašto žmonės! Tad pakelkime...

Gyveno kartą medžiotojas su žmona. Nuo pat pirmos dienos, kai namuose atsirado jo žmona, ant namo stogo lizdelį susisuko mažas paukščiukas. Ir medžiotojas pamilo paukščiuką: ar atsikėlęs rytą, ar eidamas medžioklėn jis nepamiršdavo...

Gyveno kartą trys broliai. Jaunėlis, sulaukęs keturiasdešimties, atrodė kaip paliegęs senelis. Vidurinysis, sulaukęs penkiasdešimties, taip pat atrodė nekaip: pražilęs, be dantų. Ir tik septynių dešimčių sulaukęs vyriausiasis brolis...

Šunelį įmetė į liūto narvą. Liūtas iškart panoro suėsti gyvulėlį, bet pirmiausia užsigeidė su juo šiek tiek pažaisti. Pažaidė, paišdykavo ir ... įsimylėjo. Ir šunelis puikiausiai gyveno su liūtu viename narve. Tad pakelkime taurę...

Kartą viena moteris paprašė būrėjos, kad ši jai pagelbėtų ir padarytų taip, kad ją vyras labiau mylėtų. - Aš tai galiu padaryti, atsakė būrėja. Bet prieš tai turi įvykdyti vieną sąlygą: atnešti tris plaukus iš liūto ūsų. Nuėjo...

Vienas žmogus visą gyvenimą ieškojo tobulos moters. Ieškojo atkakliai ir kantriai. Ieškojo, ieškojo ir... liko senberniu... Žmonės ėmė jo klausinėti: - Tu apkeliavai kone visą pasaulį, buvai visuose kontinentuose, lankeisi tolimiausiuose...

Marcelinas ilgai ir kantriai rinkosi būsimąją žmoną. Pretendenčių nestigo, bet Marcelinas turėjo savo kriterijus, pagal kuriuos galima išsirinkti pačią puikiausią žmoną. Tų kriterijų jis neslėpė nuo draugų, kuriems jis dažnai...

Leiskit pakelti ir lietuvišką tostą Už margą raštą, ilgą kraičio juostą - Tegu jinai lelijom, tulpėm išrašyta, Lyg saulės kelias veda Jus į laimės rytą. Leiskit midaus pakelti pilną ragą, Tegul geltonas gintaras liepsnoja, dega, Tegul...

Sudužusios šukės paviršiun išplaukia, Sudužusi meilė nugrimzta dugnan. Pakelkime tostą už meilę be šukių, Už tai, kad išplauktų svajonių žiedai.

Gyvenkite dar šimtą metų, Lai bus gyvenimas šviesus, Tegul likimo žiaurūs vėjai Lange ugnelės neužpūs. Lai stiebias jaunos atžalėlės Tėvelių meilės šviesoje... Už pirmą gražų jubiliejų Pakelkim sklidinas taures!

Susėdo kartą Onutė ir Jonas prie stalo, sėdi, alutį gurkšnoja ir atvirai šnekučiuojasi. Po penkto bokalo atsiranda geranoriška nuotaika, kai norisi atverti slapčiausias širdies gelmes, geru žodžiu išprovokuoti gerą pašnekovo...