Pagal raktažodį ‘vestuvių diena

Nuotaką, baltąją nuotaką Pakerės balto šydo migla. Meldžiasi, verkia ir juokiasi Įsisupus balta svajone...   Nuometą, baltąjį nuometą Neša vėjo balta karieta. Ašaros žvakėmis liejasi – Verks gražiausia jaunystės...

Rasotom palaukėm jaunystė prabėgo, Kas buvo – daugiau nebebus. Šiandien prieš altorių suklupę jaunieji Jau priesaikos taria žodžius...   Tai ženkit į ateitį veržliai, ryžtingai Naujuoju, bendruoju keliu. Lai gėlės Jums...

Du takeliai vinguriavo, Du keliai. Bet nušvito giedras rytas Spinduliais!   Dvi širdelės pynė meilės Svajones... Šiandien laimę išsvajotą Jos suras!   Lai šviesus jaunųjų rytas Viltį lems! Lai ilgai, gražiai,...

Atėjo išsvajotoji diena – jūsų sutuoktuvės. Tikriausiai ne sykį laki fantazija skraidino Jus į šią akimirką, o mintis piešė nuostabios ateities vaizdus. Nūnai pasaka virto tikrove. Bet nepamirškite, mielieji, - po švenčių...