Pagal raktažodį ‘vestuviniai tostai

Kuo skiriasi realybė nuo pasakos? Pasaka - kai jaunikaitis veda varlę, o ji po vestuvių tampa karalaite. Realybė - kai veda karalaitę, o paaiškėja, jog ji lovoje besanti šalta varlė. Pakelkime taures už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus...

Padovanosiu Tau debesimis išpuoštą dangų, Mėnulio lanką nesutemusioj padangėj vakare. Žvaigždėtą skliautą nešiu Tau ant rankų – Mainais prašydama tik vieno bučinio delne.

Leisk, priklaupus pabučiuoti Tavo suknios kraštą... Nuometą lyg vėją prie širdies karštai glaudžiu. Mes draugystėje išaudėm iš jaunystės grožio margą raštą, Kuris buvo vertas mergiškųjų paslapčių.

Jei rusena židinys – jį kurstykit kasdieną Ir pelenais lai nepavirs Jūs priesaika nė vieno. Su meile imkit žarijas jausmų – lai delnas svyla... Ugnelę neškite vaikams į jaukią namų tylą.  

Kad Jūsų kelias būtų rožėmis klotas ir kad tos rožės turėtų kuo mažiau spyglių!