Pagal raktažodį ‘vestuviniai sveikinimai

Gyvenimą galėčiau pusvalandžiais suskaičiuoti, Matuodama buvimą mūs kartu... Tais keistais pusvalandžiais, Virtusiais akimirkom, Arba mėnesiais ilgų dienų...

Žmogus sutvertas didžiajam pažinimui Ir semtis iš nežinomybės paslapčių. Jeigu Jus suvedė gyvenimui likimas – Mes linkim lig senatvės būt kartu.

Atraskite jėgų savy suprasti kito klaidą – Juk duonos su išdidumu nevalgysit kas kartą. Jūs nutapykite gyvenimo paveiksle laiką, Atleidimu kaskart papildę drobės plotą baltą.

Jeigu žemės - tai juodžemio, Jeigu medžio - tai vaisingo, Jeigu gėlių - tai kvapnių, Jeigu sūnaus - tai narsaus, Jeigu dukters - tai gražios, Jeigu draugų - tai ištikimų, Jeigu meilės - tai amžinos.

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir jį tik pats surast gali. Sunku , oi būna!Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip...

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus. Ne į Jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus. Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų. Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės...

Kai seną laikrodį girdžiu – Apkabinu Tave išvydus. Vualis sukasi ratu – Mūs meilę gaubia baltas šydas.   Sparnuotas meilės kuždesys Jau supas mano auskaruose. Švarku apgaubęs ilgesys Ir šiurpas bėgantis...

Mūsų širdys pavirto į vientisą erdvę: Nebeliko dviejų – mes viena visuma. Ir iš metų takelių, kur lyg lapai pageltę Mūs abiejų draugai, lai susirenka čia.   Kviečiam Jus prie altoriaus, mieli artimieji, Prašom Jus palydėt...

Jaunystės baltas žiedas pražydo dukroje: Lyg nuotaka balta, lyg aušra. Pavasariu nušvinta jos akių šviesa – Svajonėm išdabinta, man viena.   Lyg paukštis savo lizdą, sparnais globosiu Ją – Jaunystės gėlę, gėlę šią. Ir...

Žirgai gatvės grindinį muša – Dėl meilės pasagos dūžta. Prie židinio veda tėveliai Ir siaučia laimingi sveteliai.   Į valsą jaunieji įsupo Svajingąjį bučinį lūpų. Sudegino rūtų vainiką, Bet meilė per amžius jiems...

Žydi puokštė svajonių balta, Spindi žiedas auksinis ant rankos. Tarsi gulbė – trapi, nekalta – Baltas nuometas dengia jai plaukus.   Švelnią ranką jaunikiui paduok Ir tegu Jus palaimina Dievas. Muzikantai tau valsą užgros - -...

Jau skrieja vestuvių karietos – Žirgai neberanda sau vietos Ir pamergės pina vainiką, Jaunikį svočia pasitinka! Iš balto jaunystės takelio Nuo slenksčio išlydi tėveliai Ir ašarą braukia motulė Į staltiesės baltą...

Kai lyja lietus – tu skubėki pas Ją – Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas... Ir savo širdim neramia neramia Nuveski į naktį, į lietų...   Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį – Lai vakaras nyksta saulėtas... Ir Tavo...

Lai dvi vienatvės susijungs į vieną širdį Rasotais Nemunėliais paryčio tyloj. Lai dvi maldas jaunystės kūnas girdi Baltojoj nuotakos nakties rapsodijoj.   Žvakidžių liepsnos nerimą širdies lai jaučia, Kai vakarais šešėliai...

Nutekėk vilnelėm marių neregėtų, Lyg balta gulbelė – sužieduota Tu. Neužmiršk, sesele, tų laukinių vėtrų, Kur baltoj jaunystėj skraidėme kartu.   Leisk žavėtis Tavo sielos paukščio skrydžiu, Skrisk į pasakų nakties...