Pagal raktažodį ‘vardo diena

Atverk duris, Atsirakink širdį... Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi ir skuba pas Tave... Su Vardadieniu drauguži ;)

Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas aš ateinu Su paprasčiausias žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.

Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, Sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.

Ši diena tokia šilta – su Vardadieniu Tave!

Už mūsų gerą draugą Antaną, Mes pakelkim tostą gerą. Būki sveikas ir laimingas, Gražus, linksmas ir turtingas ...papildomai(ilgesnė pabaiga)... Neužmiršk senų draugų, Ir išgerk su jais kartu.

Lai tavo vardą pagarba lydės, - Kaip žmogų lydi amžinas šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į saulę. Tegu jis naktį švyturiu...

Tą vardadienio rytą saulėtą, lai pasveikins lakštučių balsai, aš vainiko nunešt negalėsiu, lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.