Pagal raktažodį ‘Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, Atsirakink širdį... Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi ir skuba pas Tave... Su Vardadieniu drauguži ;)

Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas aš ateinu Su paprasčiausias žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje… Būkite laimingi! Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

Už mūsų gerą draugą Antaną, Mes pakelkim tostą gerą. Būki sveikas ir laimingas, Gražus, linksmas ir turtingas ...papildomai(ilgesnė pabaiga)... Neužmiršk senų draugų, Ir išgerk su jais kartu.

Vos pamačius ponią Antaniną, Tuoj saldus pavydas ima: Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras, Neatsispiria joks vyras.

Be linksmuolės, be Janinos Būtų nykios vakaronės. Sveikina tave linksmai Visos draugės ir draugai.

Sveikinu tave su Joninėmis, su ilgiausia vasaros diena, Su pirmuoju paparčio žiedu ir su tavo vardo diena!

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje… Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

Lai tavo vardą pagarba lydės, - Kaip žmogų lydi amžinas šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į saulę. Tegu jis naktį švyturiu...

Tą vardadienio rytą saulėtą, lai pasveikins lakštučių balsai, aš vainiko nunešt negalėsiu, lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.

Teišaušta laimingas vardadienio rytas, atnešantis tau laimę ir džiaugsmą! Linkiu geros sveikatos ir sekmės darbe.

Atverk duris, Atsirakinki širdį Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi, ir bus ištikimi ilgai.

Joninės atėjo, Jonas/Janina pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!

Sveikinu tave su Joninėm! Juk Joninės - Tavo diena. Te atsiskleidžia paparčio žiedas, te ateina laimė pas tave

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasauly, kurio pamiršt niekaip negaliu..