Pagal raktažodį ‘vardadienio tekstas

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasaulyje, kurio pamiršt niekaip negaliu..

Vos pamačius ponią Antaniną, Tuoj saldus pavydas ima: Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras, Neatsispiria joks vyras.

Lai tavo vardą pagarba lydės, - Kaip žmogų lydi amžinas šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į saulę. Tegu jis naktį švyturiu...