Pagal raktažodį ‘Valentino diena

Užgims pavasaris vasary, Baltam glėby šaltos žiemos, Kai šventą žodį man ištarus Lyg gulbė meilė atplasnos...

Mano meile, ilgiau netylėsiu: Nebenoriu, o gal negaliu... Švelniai tavąją ranką paliesiu Ir lyg priesaiką tarsiu: myliu!

Širdyje mano siaučia audra. Ji kentėti ilgiau nebegali: Jeigu myli - ateik pas mane, Jeigu ne - tai praeiki pro šalį...

Čia tai bent: visi po porą, Tik aš vienas palei tvorą... Tad sukaupsiu drąsą visą Ir teisybę pasakysiu: Nežiūrėk, kad vis tyliu - Aš seniai tave myliu!

Tau ranką savąją tiesiu, Prašau tavęs, pabūkim dviese, Tegul kažkur linksmybės liesis, Lai siausmas pasiglemš kitus, Tegul lauke pūga šėlios... Lemtis jau kužda mums sprendimą, Kad bendras mudviejų likimas, - Ištirpo tiltai atgalios

Ak meile, meile, Lyg gėlė Tu ant gilios bedugnės kranto! Siekiu tavęs ir nežinau,- Pražūt ar mėgautis Bus lemta...

Snaigės šoka ir supas, Ir tirpsta ant lūpų. Jos svaigina ir gundo Lyg vynas... Tarsi meilės daina Mus sujungs ši diena, Mus globos ir užtars Valentinas...