Pagal raktažodį ‘vaikiški eilėraštukai

Slenka palei upę rūkas Tarsi baltas pienės pūkas, Tarsi pasakos močiutės Lengvos, spindinčios, švelnutės... Susupa berželį baltą Ir eglaitėms vis po paltą. Seną gluosnį užliūliuoja, Žemę kamuoliais užkloja. Ak, smagu tą...

Suspindo ant eglės žvakutės, Eglutė žaliu rūbeliu, Lyg angelas stovi vaikutis Ir juokias balsu-varpeliu. Ateis tuoj baltutis senelis, Išbris iš dydžiulės pusnies, Sušilt prie Kalėdų ugnelės, Sušilt prie Kalėdų ugnies. Žvaigždelės...

Kad prisnigo net baisu, Sniego šuniui lig ausų. Aš brendu ligi pat kelių, Nematyti net takelio. Čiupkim greitai kastuvėlius Man broliukas sako, Neateis Kalėdų Senis, Nes neras jis tako.