Pagal raktažodį ‘tostai vestuvėms

Padovanosiu Tau debesimis išpuoštą dangų, Mėnulio lanką nesutemusioj padangėj vakare. Žvaigždėtą skliautą nešiu Tau ant rankų – Mainais prašydama tik vieno bučinio delne.

Gyvenimas toks ilgas, Jog bus dar laiko pažadėt ir ištęsėt, Bet rūpesčių pirmųjų paragavę, Nenustokite žmonių mylėt...

Jei rusena židinys – jį kurstykit kasdieną Ir pelenais lai nepavirs Jūs priesaika nė vieno. Su meile imkit žarijas jausmų – lai delnas svyla... Ugnelę neškite vaikams į jaukią namų tylą.  

Laimės neša ant tilto ieškot Nuotaką, baltąją nuotaką! Balti žiedlapiai kelią nuklos – Tirps Ji svajingose rožėse!   Šviečia žvakėm visa bažnyčia – Santuoką, laimina santuoką! Skamba laikrodžiai meilės laike Ten,...