Pagal raktažodį ‘tėvo šventė

Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim, Žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum, Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.

Už tavo meilę ir rūpestį ačiū, Už duonos kąsnį, vaikystę, šventes. Mielas Tėveli, ilgų, sveikų/laimingų/gražių/nuotaikingų metų, Džiaugsmas tepuošia tavąsias dienas.

Birželio pievų margumynas Po kojomis kilimą kloja, Klevai karpytaisiais lapeliais Tau, mylimas tėveli, moja. Juk žino jie, kad šiandien šventė, Brangiausiojo žmogaus diena. Tegul ilgai dar nenutyla Skambi, linksma tava daina.

Per žalią pievą Į žalią birželį Žaliom rugių Palaukėm Išeisim su tėvu, Sūnai suaugę, Ir skambią dainą Užtrauksim. Lai aidi kloniai Ir klausos miškas Kaip mūsų sielos Siaučia. Laimingos širdys Drauge dainuoja...