Pagal raktažodį ‘Tėvo dienos sveikinimai

Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim, Žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum, Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.

Kaip tau atsidėkoti Šiandieną sumaniau. Lakštutės skambią giesmę, Skiriu, tėveli, tau!

Už tavo meilę ir rūpestį ačiū, Už duonos kąsnį, vaikystę, šventes. Mielas Tėveli, ilgų, sveikų/laimingų/gražių/nuotaikingų metų, Džiaugsmas tepuošia tavąsias dienas.

Kai suklydau – ne kartą lydėjai žvilgsniu Rūpestingasis Tėve, kaip Tavęs man trūksta: Tavo rankų raukšlėtų ir gylio akių, Praeities turtingos, Tavo šilto būsto.  

Savo kaltę tau atnešęs aš verkiu: Mano Tėve, menkavertis aš esu, Bet didybe Tavo tėviška tikiu, Tavo galią nuolat sėju tarp žmonių.   Savo vargą Tau padavęs aš sakau: -  Aš jau nešti savo kryžių pavargau. Mano Tėve, ar...

Tarytum didis medis siekia aušrą šakomis – Žmogus – svajonėmis gyvena danguje. Mums dovanoja Dievas laimę būti žmonėms Ir užauginti žmoniškumą vaikuose.   Gyvenimo tikslai verti aukščiausių siekių! Tad nenurimki,...

Mielas Tėti, mama, Jūsų aš paguoda. Kaip myliu, Jūs žinot: taip, kaip Jūs mane. Amžinosios meilės niekas man neduoda – Tik tėvelių meilė – meilė amžina.   Būkite laimingi, tarsi dangaus paukščiai, Juk sukūrėt lizdą...

Neužmirškime niekad Jūsų rankų švelnumo, Padaryto mums gėrio, kol dar buvom maži. Jūs išmokėt branginti šeimos baltąjį rūmą Ir per amžius Jūs būsit mūs vaikams pavyzdys.   Daug prabėgusių metų – tai sukauptas...

Tėve, Tavo jaunystė kartojas sūnums – Tu už klaidas jų nebarki. Bėgantys metai ne kartą suklups Kol sūnums laimę nukalsi.   Laisvė lyg paukštė beribėj erdvėj – Laisvas gyvenimas toliuos... Leisk savo metams reikšmingiems...

Mano brangus Tėve, Man gerumo reikia – Patarimų Tavo, Mielas Tėve, reik.   Neužgyja žaizdos, Padarytos laiko... Mano mielas Tėve, Niekad neišeik.  

Birželio pievų margumynas Po kojomis kilimą kloja, Klevai karpytaisiais lapeliais Tau, mylimas tėveli, moja. Juk žino jie, kad šiandien šventė, Brangiausiojo žmogaus diena. Tegul ilgai dar nenutyla Skambi, linksma tava daina.

Didelėje žemėje, Mažame miestelyje, Po dideliais medžiais Mažučiai namai. Kur aš buvau taip ilgai? Medžiai žydėjo ir vyto, Debesys plaukė ir skendo, Gimė vaikai, mirė tėvai, Žole užėjo takai. Kur aš buvau taip ilgai?

Per žalią pievą Į žalią birželį Žaliom rugių Palaukėm Išeisim su tėvu, Sūnai suaugę, Ir skambią dainą Užtrauksim. Lai aidi kloniai Ir klausos miškas Kaip mūsų sielos Siaučia. Laimingos širdys Drauge dainuoja...

Tėvas, tėvelis, tėtukas... Šie žodžiai skamba lyg gražiausia muzika. Jie įkvepia mums jėgų ir pasitikėjimo savimi.Tėve, tėtuk, tėveli, tegul tavo gyvenimas būna ilgas ir giedras, tegul tavo gerose akyse šviečia tik laimės...

Nusišluostyk, tėve, nuo kaktos sūraus prakaito lašelius, pamiršk rūpesčius. Visos gėlės šiandien žydi Tau, brangiausias mūsų žmogau. Sveikiname Tave.