Pagal raktažodį ‘šventė

Birželio pievų margumynas Po kojomis kilimą kloja, Klevai karpytaisiais lapeliais Tau, mylimas tėveli, moja. Juk žino jie, kad šiandien šventė, Brangiausiojo žmogaus diena. Tegul ilgai dar nenutyla Skambi, linksma tava daina.

Per žalią pievą Į žalią birželį Žaliom rugių Palaukėm Išeisim su tėvu, Sūnai suaugę, Ir skambią dainą Užtrauksim. Lai aidi kloniai Ir klausos miškas Kaip mūsų sielos Siaučia. Laimingos širdys Drauge dainuoja...

Lyg mergaitė maža, basakojė prie gyvenimo jūros krantų Per dienas lyg bangas šokinėji, nebijodama vėjų piktų. Sidabru metai dažo tau plaukus, o tu šok per dienas išdidžiai, Tenetrukdo purslai jūros sūrūs švęst gyvenimo puotą,...