Pagal raktažodį ‘sveikinimas močiutei

Sugrįžk, meldžiu, į mano sapną, Močiute, beržą apkabink... Aš lyg žaidžiu palietęs staktą – Duris man į vaikystę atrakink.   Sugrįžk, meldžiu į mano sapną, Močiute, duonos man paduok. Duok man vilties ir laimės...