Pagal raktažodį ‘sveikinimas gimtadienio proga

Parke siaučia pūga ir gimtadienis šėlsta Vėjas groja už lango svajingas dainas, Tuoj nubėgs per žvakes laimė ta, kur neblėsta, Ugnimi lėtas tango lies Tavąsias rankas. Mums į dangų vartus atidaro svajonės, Atidaro dvi strėlės seno laiko...

Zodiako ženklai – likimo ženklai – Nematomas laikrodis laiko erdvėj. Sekundė trumpa – gimimo diena Ir nulėmė laikrodis lemtį Tau šią. Zodiako ženklai – likimo ženklai – Nematomas tiltas mūs laiko tėkmėj.

Gyveni dėl kitų ir aukojies – To gerumo... ir jūra, ir auksiniai kalnai. O viltis tarsi motina – apkabinki jai kojas. Už tikėjimo tiesą – skirs Tau laimę tikrai.

Gėrio medžiai gyvena ilgiau negu žmonės... Ir juos gali klastingi beširdžiai nukirst. Bet nepalietė Jūsų pilkoji tikrovė – Jūs mokėjot lyg paukštis nuo negandų kilt. Paslaptingas likimas tikrai neapvylė – Jus pašėlusiai vejas...

Būk tarsi laimės žiedas prasiskleidęs: Laiminga būk ir šypsena žavėk! Gyvenimas nustebs Tavy pamatęs veidą Vien sąžinės ir žmogiškos vilties. Tau nešame gyvenimišką gėlę: Mūs pritarimą Tavo darbuose. Nesigailėsim ankstų rytą...

Svaiginanti jaunystė Tavo mielam žvilgsny, Valdingas juokas ir išraiška paika... Sustokit, laikrodžiai, ir, Laike, tu sustoki! Lai amžiais lieka ši jaunystės šypsena Mes sveikinam Tave, gerasis mūsų drauge! Ir apkabinam savo meile ir...

Kiek pušyne pušų, kiek žiedelių lankoj, Tiek tau laimės tyros, Aš linkiu šioj dienoj.