Pagal raktažodį ‘sveikinimas gimimo dienos proga

Mes linkime ilgų dienų, puikios sveikatos, Pabūti vis dažniau kartu, Pašaukt jaunystę skubant metams, Pašaukt užaugusius vaikus. Mes norim palinkėti Jums žvaigždėtų metų Ir tyro nuostabaus dangaus, Kad siela eitų laimės laiptais, - Juk...

Tegu šimtmečiai lekia lyg vėjai, Lai jų aidas prabyla širdy: Štai gimtadienis Tavo atėjo – Metų gausmą pavargęs girdi? Tai tik laikrodis varpinėj skamba, Varpo aidas skaičiuoja metus – Tavo šventę gimtadienis skelbia, Kad pašauktų...