Pagal raktažodį ‘sveikinimas bendradarbiui

Mieli Bendražygiai/kolegos/draugai, Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų, Jūsų šeimas ir artimuosius sulaukus šv. Kalėdų. Tegul šios šventės būna ramaus ir šviesaus susimąstymo akimirka, lai jos būna viltingas atokvėpis po Jūsų...

Nuoširdžiai sveikinu Jus su mūsų įstaigos įsikūrimo sukaktimi. Jums teko laimė dalyvauti prieštaringame, reikalaujančiame idėjų, kruopštaus darbo ir sąžiningumo jos kūrimo procese. Dėkoju už prasmingą darbą, linkiu ...