Pagal raktažodį ‘sveikinimas 50 metų proga

Jau pusė amžiaus nugyventa žemėj – Tai pusė kelio ir darbai nepabaigti: Jų su vaikais daugėjo metų menėj, O tie darbai šventi ir amžini.   Po pusę saujos kaupėte aruodą – Tai pusė derliaus ir laukai neapsėti. Jums bus...

Savo likimą tarsi vandenį ar vyną geriam: Kartais būna saldus, o kartais – nenuryt... Ir pildydami soties indą reiškiam savo valią – Kas nepatinka – bandom iš širdies išgint.   Jau pusę amžiaus nugyvenot, mama, šitoj...

Auksinis jubiliejus, O Tu – kaip kitados, Tai ne šarma boluoja, Tai žiedlapiai plaukuos. Širdis veržli nesensta, Tik Tu jos nevaržyk, Mylėti ir gyventi Pakilki antrąsyk.

Ši diena – it pusiaukelė, lyg dosnių saulės spindulių nutviekstas vidurvasaris. Jau galima stabtelėti, atsigręžti į nueitą kelią, pasidžiaugti nuveiktais darbais. Nebodamas sunkumų ir nuovargio, Jūs kantriai ėjote gyvenimo...