Pagal raktažodį ‘Sveikinimai

Leiskite kartu su jumis pasidžiaugti gražiais praėjusių metų darbais ir palinkėti dar drąsesnių sumanymų, platesnių užmojų ir sėkmingos jau pradėtų darbų tąsos.

Tegul Naujieji metai būna nušviesti šypsenų - gyvenimo, saulės, žmonių šypsenų...

Linkiu po eglutės žaliuoju sparnu Gerumą ir Meilę surast dovanų...

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami - daug atima. Horacijus Lai stebuklinga Naujųjų metų laukimo nuotaika įkvepia viltį, jog jų atsinešta laimės kraitė bus turtingesnė!

Susikaupę Šv. Kalėdų rimty, laukdami Naujųjų metų pamąstykime, jog visagalis laikas ir yra ta medžiaga, iš kurios padarytas gyvenimas; dar labiau džiaukimės kiekviena išaušusio diena ir melskime lemtį pripildyti ją tik gražių ir...

Linkime, jog apie kiekvieną ateinančių metų dieną galėtumėte pasakyti, kad ji buvo nepakartojamais įspūdžiais, kūrybinio polėkio šviesa ir prasmingų darbų džiaugsmu žaižaruojantis brangakmenis!

Tegul šv. Kalėdos subrandina Tavo širdyje tvirtą tikėjimą, kad prireikus pajėgsi išsklaidyti juodžiausius negandų debesis ir atrasi už jų skaisčiai šviečiančią saulę...

Gražių šventės akimirkų mylimų ir mylinčių žmonių apsupty, šviesių ir viltingų Naujųjų metų...

Papuoškime eglutę, užtieskite stalą balta staltiese, uždekite žvakelę ir lyg duona pasidalykite savo širdžių šiluma, gerumu, meile... Teaplanko jus stebuklinga šv. Kalėdų dvasia, teužlieja jūsų namus šviesa ir palaima!

Tegu šie Naujieji padovanos tai, ko metų metais ieškojo, ilgėjosi, troško tavo širdis...

Visas mūsų gyvenimas - tarnavimas Dievui. Visas pasaulio gėris yra sukurtas Dievo. Dievą gali išvysti kiekviename žmoguje. Novalis Tegul šios šventės būna ramaus ir šviesaus susimąstymo akimirka, kad jos praėjus padarytume savo gyvenimą dar...

Linkime, kad didžiosios metų šventės būtų gražus ir viltingas atokvėpis po nelengvų darbų, tyra, gaivinanti verdenė, iš kurios pasisėmę jėgų kilsime naujam skrydžiui...

Gyvendami Naujųjų laukimu tvirtai tikėkite, kad jūsų gyvenimas tarsi stebuklingas paukštis Feniksas laikrodžiui mušant dvylika išnyks, sudegs, kad prisikeltų iš pelenų dar puikesnis...

Kūčių naktį stebuklingą Krištolinėm snaigėm sninga, Baltas stalas šeimą šaukia, Kalėdaitis šventas laukia... Paslaptingoji naktis! Pildos laukimu širdis... Sveikiname jus su šv. Kalėdomis ir linkime, kad paslaptinga jų nuotaika užburtų...

Linkėti laimės mes įpratę, O jos per daug tikrai nebus! Tad lai ateis Naujieji metai, Palikę praeity vargus; Lai viltys gims, žydės svajonės, Geri darbai kasdien lydės, Tegul lemtis keliu į laimę Tave lydėti pažadės