Pagal raktažodį ‘sveikinimai tėvui

Kaip tau atsidėkoti Šiandieną sumaniau. Lakštutės skambią giesmę, Skiriu, tėveli, tau!

Mielas tėveli, nuoširdžiai sveikinu Tave su švente – Tėvo diena. Tegul visos Tavo dienos būna panašios į šį vaiskų birželio sekmadienį: šiltos ir saulėtos, pasidabinusios margaspalviais žiedais ir šypsenomis,...