Pagal raktažodį ‘sveikinimai tėvams

Jau pusė amžiaus nugyventa žemėj – Tai pusė kelio ir darbai nepabaigti: Jų su vaikais daugėjo metų menėj, O tie darbai šventi ir amžini.   Po pusę saujos kaupėte aruodą – Tai pusė derliaus ir laukai neapsėti. Jums bus...

Neužmirškime niekad Jūsų rankų švelnumo, Padaryto mums gėrio, kol dar buvom maži. Jūs išmokėt branginti šeimos baltąjį rūmą Ir per amžius Jūs būsit mūs vaikams pavyzdys.   Daug prabėgusių metų – tai sukauptas...

Mano brangus Tėve, Man gerumo reikia – Patarimų Tavo, Mielas Tėve, reik.   Neužgyja žaizdos, Padarytos laiko... Mano mielas Tėve, Niekad neišeik.  

Didelėje žemėje, Mažame miestelyje, Po dideliais medžiais Mažučiai namai. Kur aš buvau taip ilgai? Medžiai žydėjo ir vyto, Debesys plaukė ir skendo, Gimė vaikai, mirė tėvai, Žole užėjo takai. Kur aš buvau taip ilgai?