Pagal raktažodį ‘sveikinimai gimtadienio proga

Nematomas laikrodis suka mūs laiką – Tai valandos, dienos, mėnesiai, metai. Kas dvylika mėnesių metai vis baigias Ir sukasi amžino laiko verpetai. Sekundės, akimirkos nulemia viską. Keliauja per žemę likimo banga. Gyvenimo laikrodis...

Mes ne tokie jauni, Kaip pirmąkart mylėjom. Ateina rudenys, Sugrįžta lapais vėjas. Girdžiu vien šlamesį Tavosios meilės žingsnių. Delnuos lyg paslaptį Tau bučinius paliksiu.

Gimtadieny sulaukusi Tavęs Džiaugsmu visa švytėjau... Ir Tavo žemiška žvaigžde Spinduliavau bebūdama šalia. Tu mano šypseną pagavęs Tartum ryto mėnuo Į delnus mano bučinį įdėjęs Priartinai mane erdvės laike.

Keičia veidus bėgantis laikas, Bet draugai išliks amžini. Karuselė lyg vaikiškas žaislas Užburtam atminimų kely. Lai mus neša bėgantys metai, Tegu laimė bus amžina, O likimo galingi verpetai Ištirpdys senąsias skriaudas.

Žvaigždės naktyje Tavų akių mėlynumu sužibo. Laukė čia Tavęs rausva aušra iš ryto. Avino žvaigždyne puokštę rožių angelai surišo... Visą ankstų rytą rožės Tau vis krito. Sveikinu Tave, jaunystės mano ir vienatvės drauge! Eikim...

Prabėgo dienų virtinė, nuskubėjo praeitin metų vora... ne visos dienos buvo šviesios it pavasario saulė. Buvo sunkių akimirkų, liūdesio valandėlių. Tačiau Jūs visuomet mokėdavote nepalūžti, savo stiprybe ir meile gyvenimui ...