Pagal raktažodį ‘sveikinimai gimimo dienos proga

Greičiau už vėją bėga metai Ir skuba laiko traukinys. Mus paslaptingi suks verpetai Ir juoksis laikas juokdarys. Keista ši laiko karuselė, Kur viskas užburtam rate. Likimas turi burtų strėlę – Paliks ji mums raukšles veide.

Atminimuos tirpsta laikas Lyg paveikslas ateities. Laiko žingsniai neišnyksta – Jie gyventi mus pakvies. Mūsų metai – tai lyg skrydis Į visatą, į erdves: Neša džiaugsmą ir palydi Laimės paukštis ateities.

Jau atsisukt atgal negalim – Lietus ir vėjas neš pirmyn. Prajuokins lyg vaikus klaidelė Neleidus nieko ištaisyt. Greičiau už lietų bėga metai – Jau nebėra kada suklyst. Lai trauks žvaigždėti idealai, Kurie neleis daugiau suklyst.