Pagal raktažodį ‘svajonė

Gražūs, spalvoti drugelio sparnai Tai lyg svajonė, pakilus aukštai Pagauk tą drugelį ir laikyk, - privalai Nes tavo svjonė tokia pat juk - trapi Dažnai mes pamirštam svajones savas, Nes kančios ir skausmas užgožia spalvas Bet širdy jos...

Jau sudegė naktis delne Kaip jūroj purpurinis saulės diskas. Ir kaip skaudu – nejaugi viskas Taip miršta, ką vadinam svajone...  

Nepermaldaujamas laikas suskaičiavo metus ir šiandien pareiškia – metas žengti į kitą gyvenimo etapą, kuriame, pasvėręs ir įvertinęs nuveiktus darbus, turite teisę atsikvėpti, pasidžiaugti viltinga rytmečio ir ramia vakaro...

Kai meilės veidą paliečiau ranka, Atėjo ji tada iš neregėto sapno. Fantazijų gėlėj pražydusi staiga Liepsnojo lyg ugnis iš Tavo laiško. Man Tavo meilė suteikia jėgų, Svajonės begalinės vėlei išsipildo. Skraidau, tarytum vėjo...