Pagal raktažodį ‘Šv. Kalėdos

Tegul šv. Kalėdos subrandina Tavo širdyje tvirtą tikėjimą, kad prireikus pajėgsi išsklaidyti juodžiausius negandų debesis ir atrasi už jų skaisčiai šviečiančią saulę...

Papuoškime eglutę, užtieskite stalą balta staltiese, uždekite žvakelę ir lyg duona pasidalykite savo širdžių šiluma, gerumu, meile... Teaplanko jus stebuklinga šv. Kalėdų dvasia, teužlieja jūsų namus šviesa ir palaima!

Laikas kartais esti pamotė, kartais - motina. Publilijus Tad gyvenkime tikėjimu ir viltimi, kad kiekviena ateinančių metų diena šildys mus švelnia motiniška meile.

Kūčių naktį stebuklingą Krištolinėm snaigėm sninga, Baltas stalas šeimą šaukia, Kalėdaitis šventas laukia... Paslaptingoji naktis! Pildos laukimu širdis... Sveikiname jus su šv. Kalėdomis ir linkime, kad paslaptinga jų nuotaika užburtų...

Kai sėsite prie balto Kūčių stalo, Ir mes pas jus atskriesim mintimi, Kad palinkėtume ramybės ir palaimos, Ir gėrio saulėn stiebtis, vežtis širdimi...

Įsižiebs tuoj Kalėdų žvakutė Lyg žvaigždės tolimos atspindys, Prie ugnelės širdelė suklupus Vėl į ateitį skris mintimis Ir regės, kaip pavasaris kelsis, Ragins busti, gyventi, mylėt. Taip grandinėm sukaustytas šalčio Vyšnių sodas...

Išmesk kalendorių, dienų neskaičiuok, Prabėgusių metų lyg kraičio nekrauk, Tegul lyg jaunystėj širdis uždainuos, Nerims ir plasnos, ir stebuklo vėl lauks...

Tuoj pražydės Nauja šviesi diena - Vičių sūpuoklėse jau Trapios snaigės supas... Kalėdos jau, Naujųjų greit pradžia... Lai bus laimingi jie, Tau kužda mano lūpos

Kai baltos snaigės Tartum angeai Ant delno nusileis Kalėdų rytą, Lai užsimirš Visi seni vargai- Jos laimės palinkėti Tau atskrido

Palaiminki Šventas Kalėdas Ir ateinančius naujuosius metus, Tą naktį, kai žvaigždė bus atsikėlus. Ir dangumi vilties laivu atplauks, Po lygiai kiekvienam gerumo palinkės.

Skarutė eglota Žalutė egla Gaurutė meškuota Ją šila lanke Jos kamną lieknieną Genena stuksiai Dienų Naujų Metą Ją mokš puošiniai

Visą naktį braidę už langų Kalėdos, Randa savo vietą mūsų namuose: Tyliai jos ateina, po egle prisėda – Ir, žiūrėk, mažyli, laukia dovana. Senis Šaltis jau seniai Tavęs ieškojo – Tau norėjo rausvą skruostą pabučiuot, Bet...

Užmirškite skriaudas, - Šią naktį laime snigs. Baltai vėl pražydės Sausa šaka obels. Prie būsimų kelių Likimas pasitiks Šviesiąją ateitim į Širdį Pasibels.

Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę... Su šventom Kalėdom!

Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, Imi tikėt, kad greit aušra nušvis... Ir gruodžio ilgesys ne amžinas - atėjo Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis. Su šventom Kalėdom!