Pagal raktažodį ‘su gimtadieniu

Ko tau palinkėti? Meilės, gal sveikatos, laimės, kaip pasaulis, didelės..? Džiaugsmo, gal sėkmės? Gal šimto metų? O gal visko po truputi iš eilės..?

Šiandien Tavo gimimo diena, - metukų nedaug, bet jau išmokai ir išmanai daug įdomybių, Jau žinai, kada tėtis pavargęs ar mamai liūdna, moki paguosti ir pamyluoti, - Moki tarti kelis žodelius, bet parodyti gali beveik viską - ir ko nori, ir kad...

Didžiulės nesėkmės tegul padeda Jums surasti jose kažką teigiamo, o pasisekimą ir laimę priimkite su dėkingumu.

Tegul gimtadienio dovanos primins draugų šypsenas, Gėlės - gražiausias akimirkas, o bučiniai - tai, kas pakutens širdelę !

Teišaušta tau laimingas ir giedras Gimtadienio rytas, Atnešantis daug laimės gyvenime. Te išsiildo visi Tavo troškimai. Su gimtadieniu sveikina !

Mes ne tokie jauni, Kaip pirmąkart mylėjom. Ateina rudenys, Sugrįžta lapais vėjas. Girdžiu vien šlamesį Tavosios meilės žingsnių. Delnuos lyg paslaptį Tau bučinius paliksiu.

Nėra žmogaus pasaulyje, Kuris savo gyvenimo kelyje nepatirtų nusivilimo kartėlio. Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto. O vis dėl to yra laimingų... Lai laimingi būna tie, Kurie savo širdyje sugeba užgniaužti skausmą, Nepalūžta...

Ateinam žemėn žaisti, kaip vaikai Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam. Praeina greit per rasą nueiti takai Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

Teišaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas, Atnešantis daug laimės gyvenime. Te išsiildo visi Tavo troškimai. Su gimtadieniu sveikina...

Teišaušta giedras ir laimingas gimtadienio rytas Atnešantis Tau džiaugsmą ir laimę gyvenime!

Džiaugsmo, kurio mums visada stinga, Laimės, kurios niekada neužtenka, 40-mečio proga Jums linki...

Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.

Tą diena, kai gimei, nušvito saulė, O žvaigždės ėmė kristi iš dangaus. Gėlių žiedais pasipuošė pasaulis Ir laimė šyptelėjo tau.

Ryškiausią žvaigždę perkelk į svajonę, Didžiausią laimę pasilik rytojui. Geriausią žmogų turėk šalia, O meilę savo širdyje. Su šampadieniu!

Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. (XX) metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.