Pagal raktažodį ‘santuoka

Gyvenimą galėčiau pusvalandžiais suskaičiuoti, Matuodama buvimą mūs kartu... Tais keistais pusvalandžiais, Virtusiais akimirkom, Arba mėnesiais ilgų dienų...

Kai seną laikrodį girdžiu – Apkabinu Tave išvydus. Vualis sukasi ratu – Mūs meilę gaubia baltas šydas.   Sparnuotas meilės kuždesys Jau supas mano auskaruose. Švarku apgaubęs ilgesys Ir šiurpas bėgantis...

Mūsų širdys pavirto į vientisą erdvę: Nebeliko dviejų – mes viena visuma. Ir iš metų takelių, kur lyg lapai pageltę Mūs abiejų draugai, lai susirenka čia.   Kviečiam Jus prie altoriaus, mieli artimieji, Prašom Jus palydėt...

Žydi puokštė svajonių balta, Spindi žiedas auksinis ant rankos. Tarsi gulbė – trapi, nekalta – Baltas nuometas dengia jai plaukus.   Švelnią ranką jaunikiui paduok Ir tegu Jus palaimina Dievas. Muzikantai tau valsą užgros - -...

Rasotom palaukėm jaunystė prabėgo, Kas buvo – daugiau nebebus. Šiandien prieš altorių suklupę jaunieji Jau priesaikos taria žodžius...   Tai ženkit į ateitį veržliai, ryžtingai Naujuoju, bendruoju keliu. Lai gėlės Jums...

Per gyvenimą ženkite dviese, Ranka rankon keliaukit kartu. Visą amžių viens kitą mylėkit Po žvaigždės skliautu.

Atėjo išsvajotoji diena – jūsų sutuoktuvės. Tikriausiai ne sykį laki fantazija skraidino Jus į šią akimirką, o mintis piešė nuostabios ateities vaizdus. Nūnai pasaka virto tikrove. Bet nepamirškite, mielieji, - po švenčių...

Saugokit, godokit vienas kitą... Mylėkit lig mirties, Kaip Dievo prisakyta...