Pagal raktažodį ‘Romantiški sveikinimai

Tau ranką savąją tiesiu, Prašau tavęs, pabūkim dviese, Tegul kažkur linksmybės liesis, Lai siausmas pasiglemš kitus, Tegul lauke pūga šėlios... Lemtis jau kužda mums sprendimą, Kad bendras mudviejų likimas, - Ištirpo tiltai atgalios

Siaučia pūgos takais, Šoka vėtros vėl tango Ir lediniais žiedais Puošia šventinį langą. Lyg sudužę stiklai Ledas krenta varvekliais – Krištoliniai žiedai – Laimėj spindinčios akys.

Meilė suteikia vilties Ir tiems, kas tikės – Ji laukti padės. Nėra jokios kliūties visatos erdvėj, Jei lemta abiems gyvent ir mylėt.   Be Tavęs nėra prasmės – Gyvent negaliu Be žodžių švelnių. Nereikia mums prisiekt,...

Aš Tavo meilėj išsimaudžiau, Aš įbridau į Tavo jausmą. Lietus į langą tyliai beldžias – Girdžiu maldaujantį jo balsą.   Ėmiau aš meilę trupinėliais, Akimirkom trumpom džiaugiausi. Tavęs ieškojau rudenėjant – Iš...

Baltą mėnesieną aš menu dažnai, Kai svajonę savo Tu man pasakei... Mes į paukščių taką nunešėm sapnus Ir danguj sutikom meilę mūs dviejų...   Štai ant balto tilto stovi du vaikai Iš svajonių miesto mudviejų veidais. Net...

Aš nusivesiu tave akimis parodyt debesėlio sidabrinį raštą, Į mėnesėlio Jauno šventą karalystę,Saulės spinduliais išpintą, rausvos padangės kraštą Ir nakty mirguliuojančių žvaigždelių svajingą grafystę.   Aš Tau...

Tavo sapnas blakstienas man glostė – Kol miegojai – mylavo mane. Tu lyg laivas, įplaukęs į uostą, Pasiklydęs svajonių lauke. Tu miegojai, per naktį miegojai – Nežinojai, kas daros slapčia – Jis mylėjo ir glostė man...

Tavo vardas gražesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių Tavo vardas man vienas pasaulyje, Kurį aš taip širdy branginu..

Myliu tave labai labai. Te išsipildo mūs sapnai. Sapnai visi visi visi, Ten kur mes lakstome basi.

Kol saulė dar nenusileido Kol dar širdis pilna liepsnos Mielasis, man reikia tavo veido Ir balso tavo, lyg dainos!

Žmogui, kaip ir medžiui, reikia saulės, Žmogui, kaip ir medžiui, reikia šilumos. Daug pasauly medžių, daug žmonių pasauly, Žmogui, kaip ir medžiui, reikia atramos. Reikia atsiremti, į kažką tvirtesnį, Reikia taip, kaip saulėn tiest...

Žinok kad meilė - auksinis perlas, Žinok kad meilė - ateitis, Žmogus be meilės - lyg aklas vergas, O jo gyvenimas tartum naktis.

Pražydo gėlės, Gamta atsigavo, Pamačiau tave, Ir širdis suprato. Nereik man kitų, merginų gražių, Man reik tavęs, noriu būti kartu.

Meilė - reiškia gyventi - ne būti: Kvatoti iš džiaugsmo per didelė liūtį, Lakstyt basikom per pusnis iki kelių Ir žinoti, jog būti geriau nebegali...

Daina susideda iš žodžių ir melodijos O meilė iš dviejų širdžių liepsnos Daina užpildo laiko tuštumą O meilė ? ilgesį Šviesos Daina - poezija ir gaidos O meilė - išsipildžiusi svaja Daina nuo laiko blunka, mainos Tikroji meilė -...