Pagal raktažodį ‘romantiški žodžiai

Mano meile, ilgiau netylėsiu: Nebenoriu, o gal negaliu... Švelniai tavąją ranką paliesiu Ir lyg priesaiką tarsiu: myliu!

Čia tai bent: visi po porą, Tik aš vienas palei tvorą... Tad sukaupsiu drąsą visą Ir teisybę pasakysiu: Nežiūrėk, kad vis tyliu - Aš seniai tave myliu!

Sudegsiu saulės spinduliuos, kada ji nusileis ant žemės. Pavirsiu sauja, neišbarstytų vėjo, laužo pelenų. Nuskriesiu pavėjui, nes Tavo meilėje esu dulkelė – Išdžiūsiu druskele, kad Tau neliktų ašarų sūrių.   Nuneš lai su...