Pagal raktažodį ‘romantiški jausmai

Užgims pavasaris vasary, Baltam glėby šaltos žiemos, Kai šventą žodį man ištarus Lyg gulbė meilė atplasnos...

Kai pasiliksime dviese Ar žinai? Mudviem jau laiko neliko... Laikysiu Tave švelniam glėbyje aš ligi ryto. Mylėsiu Tave Ir žvaigždėtam pavėsy Bučiuosiu akis, kai mes pasiliksime dviese.   Mylavai – Ir globojo mus...