Pagal raktažodį ‘romantika

Širdyje mano siaučia audra. Ji kentėti ilgiau nebegali: Jeigu myli - ateik pas mane, Jeigu ne - tai praeiki pro šalį...

Aš Tavo meilėj išsimaudžiau, Aš įbridau į Tavo jausmą. Lietus į langą tyliai beldžias – Girdžiu maldaujantį jo balsą.   Ėmiau aš meilę trupinėliais, Akimirkom trumpom džiaugiausi. Tavęs ieškojau rudenėjant – Iš...

Kai susitinka danguje Svajonės meilės žvaigždėje – Aš surandu sapnuos Tave   Ten mintys mylinčių žmonių Sukurs daug miestų tarp sapnų – Ir mes gyvensim ten abu.  

Sudegsiu saulės spinduliuos, kada ji nusileis ant žemės. Pavirsiu sauja, neišbarstytų vėjo, laužo pelenų. Nuskriesiu pavėjui, nes Tavo meilėje esu dulkelė – Išdžiūsiu druskele, kad Tau neliktų ašarų sūrių.   Nuneš lai su...

Tavo sapnas blakstienas man glostė – Kol miegojai – mylavo mane. Tu lyg laivas, įplaukęs į uostą, Pasiklydęs svajonių lauke. Tu miegojai, per naktį miegojai – Nežinojai, kas daros slapčia – Jis mylėjo ir glostė man...