Pagal raktažodį ‘prisipažinti meilėje

Tau pasimatymą skiriu aš debesy, Naktyje tylioje, po mėnulio skliautu, Kad galėčiau drauge savo ilgesį Žvaigždėmis išmatuoti su Tavimi kartu. Nuo žvaigždės lig žvaigždės milijonai dienų... Neapglėbsi ranka – tik pajusi širdy, Kad...

Nerodysiu aš niekam mūsų jūros, Uždengsiu gintarą delnais, Vienai Tau smėlyje rašysiu Laiškus baltų bangų purslais.   Nedaloma yra pajūrio saulė, Kai aš Tave apkabinu. Tave tik vesiu tan pasaulin Kur meilė vaikšto virš...

Meilė suteikia vilties Ir tiems, kas tikės – Ji laukti padės. Nėra jokios kliūties visatos erdvėj, Jei lemta abiems gyvent ir mylėt.   Be Tavęs nėra prasmės – Gyvent negaliu Be žodžių švelnių. Nereikia mums prisiekt,...

Saugok mane, kai užmigs angelai. Laimink mane – nieks kaltės neatleis. Tik su Tavim laimę radau. Meilės sparnais mano laimę apgaubk.  

Tąsyk gėrėm raudoną vyną Po kaštonais. Ir buvo smagu, Ir plasnodama leidos šviesa Ant rugsėjo jurginų, Ir ta diena buvo mūsų...  

Nebus daugiau tokios, kuri akis bučiuotų, Kuri mylėtų rankų prisiglaudimu, Kuri gyvenime Tau viską atiduotų Nereikalaudama už meilę jokių atlygų.   Ir tokio nebebus daugiau, kuris mylėtų, Kuris žavėtųsi žvilgsniu, kalba,...